Disclaimer

De naam Seafury® is een wettig gedeponeerde afbeelding en merk in Europa. Voor meer informatie over de registraties hiervan kunt u navraag doen bij 'de Merkplaats' te Amsterdam. 

Alle rechten zijn voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, in welke vorm dan ook worden opgeslagen dan wel openbaar gemaakt, in enige vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, middels fotokopieën, opnamen of enigerlei andere wijze zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteur zijnde SEAFURY B.V te Katwijk aan de Rijn.

Copyright© SEAFURY B.V.

Seafury Website en uw Privacy

De Website van Seafury BV maakt gebruik van Google Analytics en conformeert zich volledig aan het privacybeleid van Google.

Google Analytics is een hulpprogramma voor webanalyse waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Google Analytics-klanten kunnen een verscheidenheid aan rapporten weergeven met informatie over hoe bezoekers omgaan met hun website. Op basis van deze informatie kunnen ze hun website verbeteren. Gegevens worden anoniem verzameld met Google Analytics. Websitetrends worden gerapporteerd zonder individuele bezoekers te identificeren.

Meer informatie over wat dit betekent voor uw privacy, kunt u vinden op 'Google Privacy Overview'.